Az Agroinform.hu mezőgazdasági portál célcsoportja:

16-69 közötti férfiak és nők, fókuszált célcsoport: 18-49 év közöttiek, akik

  • Vidéki nagyvárosokban és falvakban laknak
  • mezőgazdasági termelőtevékenységet folytató gazdálkodók
  • növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, illetve mindkettővel foglalkoznak
  • döntéshozó és döntésbefolyásoló szerepkört töltenek be

További információk:

89% legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik*

87% tervez beruházást a gazdaságban az elkövetkezendő 5 évben*

79-84% döntéshozó és további 12-15% döntésbefolyásoló az adott szakterületen (alapanyag- eszközbeszerzés, terményértékesítés / vetőmag, szaporítóanyag, termény, műtrágya, gép, alkatrész, növényvédő szer)*

 

 

nemekkor

esomar

 

* Forrás: Agrostratéga Piackutatási jelentés, 2015, www.agrostratega.hu